LOGO
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ
ORTAOKULUMUZDA REHBERLİK HİZMETLERİ

Öğrencilerin potansiyellerine üst düzeyde ulaşmalarına imkân verebilecek gelişimsel, koruyucu-önleyici bir yaklaşımla psikolojik danışma hizmetleri verilmektedir.
Kurallara uyma, sorumluluk geliştirme, arkadaşlık ilişkileri, iletişim becerileri, öfke kontrolü, gibi kişilik gelişimini destekleyecek çalışmalar uygulanmaktadır.

 1. ÖĞRENCİ TANIMA ÇALIŞMALARI
 2. Öğrencilerimizi tüm yönleriyle tanımaya ve takip etmeye yönelik çalışmalarıdır. Öğrencilerimizi her yönüyle tanımak amacıyla,

  • Gelişim düzeylerine uygun formlar
  • Test-envanter uygulamaları
  • Projektif teknikler
  • Sınıf içi-sınıf dışı sistematik gözlem

  Öğrencilere yönelik çalışmalar, önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı ile yürütülür.

  a. Bireysel Rehberlik Hizmetleri

  Öğrencilerin kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek, ilgi alanları ve akademik gelişimleri dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Bu hizmetlerde aşağıdaki hususlar temel alınır;

  • Öğrencilerin davranış, duygu, düşünce ve tutumlarına karşı duyarlık gösterilerek gizlilik ilkesine özellikle dikkat edilir.
  • Akademik başarılarını izlemeye yönelik olarak öğrencileri;  kişisel hedef belirleyebilme, zamanı planlayabilme ve yönetebilme, motivasyon, dikkat ve konsantrasyon, sınavlara hazırlanma gibi konularda desteklemeyi amaçlayan çalışmalardır.
  • Öğrencilerin kendilerine ilişkin farkındalık düzeyini yükseltmelerine yardım edilir.
  • 7. ve 8. Sınıflarımıza TEOG sürecini desteklemek amacıyla haftalık soru takip çizelgesi ile haftalık soru sayısı takibi yapılmaktadır.
  • Diğer çalışmalar:

   • Etkili iletişim becerileri
   • Çalışma programı
   • Etkili çalışma alışkanlıkları
   • Öfke kontrolü
   • Sağlıklı yaşam ve bağımlılıktan korunma
   • Teknoloji bağımlılığı
   • Sınıf rehberliği-rehberlik paylaşımları dersleri

  b. Grup Rehberliği Hizmetleri

  Eğitsel ve meslekî rehberlik ile öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak grupla rehberlik etkinlikleri düzenlenir. Bu etkinlikler; öğrencilerin gelişimsel gereksinimlerini de karşılayacak şekilde bilimsel standartlara uygun olarak programlanır, uygulanır, değerlendirilir ve geliştirilir.

  c. Mesleki Rehberlik Hizmetleri

  Öğrencinin içinde bulunduğu gelişim dönemi ve bireysel özellikleri dikkate alınarak eğitim sürecinde her öğrenciye; meslekleri tanıması, kendini tanıması ve kendine uygun mesleki alternatifleri belirleyebilmesi için gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir.

 3.  VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
  • Bireysel Veli Görüşmeleri

   Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle iş birliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

  • Veli Bilgilendirme Seminerleri

   Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak ihtiyaç duyulan konularda düzenlenen seminerlerdir. (Anne-Baba tutumları, Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Yaklaşımları vb.)
 
 
   
Sag ok Tam Egitim Bursu Başvurusu   Sag ok Veli Bilgilendirme Rehberi   Sag okSürel in Sports
Sag ok Öğretmen Başvurusu   Sag ok K12Net Kullanma Klavuzu   Sag okWeb Mail
Sag ok Tanıtım Filmleri   Sag ok E-Okul    
Sag ok İnsan Kaynakları        
Sag ok Burs Sistemleri        
         
Okulda Diyabet
TED Eskişehir Koleji © 2016 | Gizlilik Politikasi  
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ
Yukarı Sögütönü Mah. Sögüt ve UludereYolu No:564 Tepebaşı/Eskişehir Tel: (+90 222) 433 22 14 Faks: (+90 222) 433 20 02 tedeskisehir@tedeskisehir.k12.tr