LOGO
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ
ORTAOKULUMUZDA REHBERLİK HİZMETLERİ

Ülke çapında tüm TED okullarının vizyonu ile doğru orantılı olarak çalışan TED Eskişehir Özel Ortaokulu Rehberlik Birimi, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmek için, her türlü çalışmada öğrenciyi merkez alan, bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal yönden gelişimlerini sağlayan eğitim programı uygulamaktadır. Anaokulu rehberlik birimi öğrencilerin yaşlarını, gereksinimlerini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygulanan eğitim sistemi ile öğrencinin kendi kendine yeterli düzeye gelmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Her öğrencinin çok yönlü bireyler olarak yetiştirilmesini amaç eden ve bu amaç doğrultusunda çalışmalarını yürüten Rehberlik servisi; Öğrencilerin yaş grubunu dikkate alarak, olası problemlerde önleyici rehberlik yapmaktadır.

 • Akademik açıdan; Amacımız her öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, kendilerini mutlu edecek profesyonel bir yaşam planı oluşturmalarıdır. Her bireyin gelişime açık güçlendirilecek yönleri vardır.
 • Davranışsal açıdan; hedefimiz Sorumluluklarının farkında olan, karşılaştığı problemleri çözme becerisine sahip, farklılıklara saygı duyabilen, empati yapabilen, uzlaşmacı, neden-sonuç ilişkisi kurabilen bireyler yetiştirmektir.
 • Sosyal açıdan; Öğrencilerin gelişim süreçlerinde, kendilerini tanımalarında, arkadaş ilişkilerinde sosyal becerileri oldukça önemlidir. Bu doğrultuda; sosyal beceri geliştirme, duyguları anlama, problem çözme becerilerini geliştirme amacıyla bireysel ve grup çalışmaları yürütülmektedir.

1. ÖĞRENCİ TANIMA ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizi tüm yönleriyle tanımaya ve takip etmeye yönelik çalışmalarıdır. Öğrencilerimizi her yönüyle tanımak amacıyla;

 • Gelişim düzeylerine uygun formlar
 • Test-envanter uygulamaları
 • Projektif teknikler
 • Sınıf içi-sınıf dışı sistematik gözlem

Öğrencilere yönelik çalışmalar, önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı ile yürütülür.

Bireysel Rehberlik Hizmetleri
Öğrencilerin kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek, ilgi alanları ve akademik gelişimleri dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Bu hizmetlerde aşağıdaki hususlar temel alınır;

 • Öğrencilerin davranış, duygu, düşünce ve tutumlarına karşı duyarlık gösterilerek gizlilik ilkesine özellikle dikkat edilir.
 • Okula yeni katılan öğrencileri tanıyabilmek amacıyla veliler tarafından doldurulan "Öğrenci Tanıma Formu" verilerek öğrenci takip süreci başlatılır.
 • Akademik başarılarını izlemeye yönelik olarak öğrencileri; kişisel hedef belirleyebilme, zamanı planlayabilme ve yönetebilme, motivasyon, dikkat ve konsantrasyon, sınavlara hazırlanma gibi konularda desteklemeyi amaçlayan çalışmalardır.
 • Öğrencilerin kendilerine ilişkin farkındalık düzeyini yükseltmelerine yardım edilir.
 • Öğrenci, aile ve öğretmenlerle düzenli bireysel görüşmeler gerçekleştirilir.
 • Öğrencilerin duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişmelerini izleme; ilgi ve yeteneklerini belirleme amaçlı gözlemler yapılır.
 • LGS sürecini desteklemek amacıyla 8. Sınıflarımıza haftalık soru takip çizelgesi ve haftalık çalışma programı takibi yapılmaktadır.

Diğer çalışmalar:

 • Etkili iletişim becerileri
 • Akran arabuluculuğu
 • Çalışma programı
 • Etkili çalışma alışkanlıkları
 • Öfke kontrolü
 • Sağlıklı yaşam ve bağımlılıktan korunma
 • Teknoloji bağımlılığı- Siber Zorbalık
 • Sınıf Rehberliği-Rehberlik paylaşımları dersleri

Grup Rehberliği Hizmetleri

Eğitsel ve meslekî rehberlik ile öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak grupla rehberlik etkinlikleri düzenlenir. Bu etkinlikler; öğrencilerin gelişimsel gereksinimlerini de karşılayacak şekilde bilimsel standartlara uygun olarak programlanır, uygulanır, değerlendirilir ve geliştirilir.

Mesleki Rehberlik; Kariyer planlaması bireyin yaşamı boyunca yer alacağı işlerle ilgili görev ve pozisyonların, hedeflerin ve geleceğin planlanmasıdır. İlkemiz öğrencilerimizin mutlu bir profesyonel hayat planı oluşturmalarında tüm eğitim- öğrenim fırsatlarını tanımaları ve değerlendirmelerine destek olmaktır.

2. VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Veli Görüşmeleri
Okulda yapılan gözlemler, uygulanan envanter ve öğrencinin bilişsel, sosyal- duygusal gelişimi ile ilgili bilgi vermek amacıyla veya ailenin evdeki gözlemlerini rehberlik servisiyle paylaşması amacıyla, randevulu veli görüşmeleri yapılmaktadır. "Okul-aile-öğrenci üçgeni arasındaki iletişim kanallarının açık olması, öğrencinin değişimi ve gelişimini sağlamada en önemli unsurlardan biridir." anlayışı bu görüşmelerin temel dayanağını oluşturmaktadır.

Veli Bilgilendirme Seminerleri
Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak ihtiyaç duyulan konularda düzenlenen seminerlerdir. (Anne-Baba tutumları, Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Yaklaşımları vb.)

BÜLTENLER Her ay belirlenen konu ile ilgili öneri içeren yazılar K12NET aracılığıyla velilere gönderilir.

PDR BLOG Velilerden gelen gereksinimlere paralel olarak, öğrencilerin gelişim dönemlerini baz alarak yaşanan durumlara yönelik ya da katılımcı olunan eğitim seminerleri ile ilgili bilgiler araştırılıp derlenerek web sitemiz üzerindeki PDR Blog ortaokul kategorisinde http://www.tedeskisehirpdr.com/category/ortaokul adresinde yayınlanır.

 
 
   
Sag ok Tam Egitim Bursu Başvurusu   Sag ok Veli Bilgilendirme Rehberi   Sag okSürel in Sports
Sag ok Öğretmen Başvurusu   Sag ok K12Net Kullanma Klavuzu   Sag okWeb Mail
Sag ok Tanıtım Filmleri   Sag ok E-Okul    
Sag ok İnsan Kaynakları        
Sag ok Burs Sistemleri        
         
  K12.NET Eco-School BTEC Edinburgh's Okulda Diyabet  
           
 
TED Eskişehir Koleji © 2016 | Gizlilik Politikasi
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ
Yukarı Sögütönü Mah. Sögüt ve UludereYolu No:564 Tepebaşı/Eskişehir Tel: (+90 222) 433 22 14 Faks: (+90 222) 433 20 02 tedeskisehir@tedeskisehir.k12.tr