LOGO
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ
LİSEMİZDE REHBERLİK HİZMETLERİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Birimimizde amaç; öğrencilerimizi tanımak, ona kendisini tanıtmak ve öğrencilerimizin problemlerini çözmesine, gerçekçi kararlar almasına, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesine, çevresine uyum sağlamasına ve böylelikle de kendilerini gerçekleştirmelerine destek olmaktır.

Lise PDR servisi olarak öğrencilerimizin;

 • Sosyal, duygusal, bilişsel gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek,
 • Kendilerini sağlıklı ifade edebilmeleri ve diğer insanları anlayabilmeleri için doğru iletişim becerileri kazanabilmelerine yardımcı olmak,
 • Olumlu benlik algısı geliştirmelerine destek olmak,
 • Kendi gücüne inanarak ve motive olarak özgün değer sistemi oluşturmalarına katkıda bulunmak,
 • Yaşamın her alanında kullanabilecekleri problem çözme becerileri kazanmalarını sağlamak,
 • Sahip oldukları potansiyellerini kullanarak akademik başarılarını arttırmalarını sağlamak,
 • Mesleki rehberlik çalışmaları ile kendilerini ve meslekleri tanıyarak doğru ders ve meslek seçimi yapmalarına yardımcı olmayı hedeflemekteyiz.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri çeşitli başlıklar altında yürütülür. TED Eskişehir Koleji PDR servisi aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir.

 1. ÖĞRENCİ TANIMA ÇALIŞMALARI
 2. Öğrencilere yönelik çalışmalar, önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı ile yürütülür.

  a. Bireysel Rehberlik Hizmetleri

  Öğrencilerin kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek, ilgi alanları ve akademik gelişimleri dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Bu hizmetlerde aşağıdaki hususlar temel alınır;

  • Öğrencilerin davranış, duygu, düşünce ve tutumlarına karşı duyarlık gösterilerek gizlilik ilkesine özellikle dikkat edilir.
  • Akademik başarılarını izlemeye yönelik olarak öğrencileri;  kişisel hedef belirleyebilme, zamanı planlayabilme ve yönetebilme, motivasyon, dikkat ve konsantrasyon, sınavlara hazırlanma gibi konularda desteklemeyi amaçlayan çalışmalardır.
  • Öğrencilerin kendilerine ilişkin farkındalık düzeyini yükseltmelerine yardım edilir.

  b. Grup Rehberliği Hizmetleri

  Eğitsel ve meslekî rehberlik ile öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak grupla rehberlik etkinlikleri düzenlenir. Bu etkinlikler; öğrencilerin gelişimsel gereksinimlerini de karşılayacak şekilde bilimsel standartlara uygun olarak programlanır, uygulanır, değerlendirilir ve geliştirilir.

  c. Mesleki Rehberlik Hizmetleri

  Öğrencinin içinde bulunduğu gelişim dönemi ve bireysel özellikleri dikkate alınarak eğitim sürecinde her öğrenciye; meslekî tercih yapması, kendine uygun mesleğe yönelmesi, iş yaşamına ve mesleğe hazırlanması için gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir.


 3. KARİYER GELİŞİMİ PLANLAMA ÇALIŞMALARI
  • Erken Kariyer

   Öğrencilerin meslek seçimlerini yaparken farkındalığı yüksek ve bilinçli tercihler yapabilmeleri amacıyla uygulanan yönlendirme çalışmalarımızı destekleyici bir projedir.

   Öğrencilerimiz gelecekte seçmeyi düşündükleri ya da ilgi duydukları meslekleri doğrudan iş ortamlarında ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinde dersler izleyerek kariyer planlamalarını yapma fırsatına sahip olurlar. Öğrencilerimiz için hayatlarının en önemli seçimi olan meslek seçiminde ön deneyim kazanmalarını, meslekleri tüm boyutlarıyla tanıyıp içselleştirebilmelerini, üniversiteye giden yolda daha bilinçli tercihlerde bulunmalarını sağlayarak motivasyonlarının artması hedeflenmiştir.

   Öğrencilerimizden aldığımız geri dönütlerle oldukça faydalı olduğuna inandığımız bu çalışma her eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 10. sınıf öğrencilerimizle gerçekleştirilmektedir. .

  • Kariyer Gelişim Çalışmaları

   Öğrencilerin, kişisel kariyer gelişimlerini planlama süreçlerinde kendilerini tanıma, güçlü yönlerini belirleme, meslekleri tanıma ve mesleki hedeflerini oluşturmaya yönelik çalışmalardır.

   • Kendini Değerlendirme Envanteri
   • Mesleki Olgunluk Ölçeği
   • Kariyer Günleri
   • Sosyal Alanda Lider Olan Kişilerle Söyleşi
   • Üniversite ve Bölüm Tanıtım Çalışmaları

  • Üniversite Hazırlık Çalışmaları

   Öğrencilerimizin, lise sonrası yükseköğretim kurumlarında okuyabilme ve belirledikleri mesleki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla üniversiteye giriş sınavlarına yönelik sürdürülen çalışmalardır.

   • Sınav sisteminin tanıtımı,
   • Öğrenci başarı gelişimlerinin değerlendirilmesi,
   • Motivasyon toplantıları,
   • Sınav başvurularının gerçekleştirilmesi,
   • Deneme sınavlarına yönelik ders çalışma stratejilerinin oluşturulması,
   • Dikkat ve konsantrasyon çalışmaları,
   • Üniversite ve bölüm tercihlerinin oluşturulması

 4.  VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
  • Bireysel Veli Görüşmeleri

   Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle iş birliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

  • Veli Bilgilendirme Seminerleri

   Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak ihtiyaç duyulan konularda düzenlenen seminerlerdir. (Anne-Baba tutumları, Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Yaklaşımları vb.)
 • LİSEMİZDE REHBERLİK HİZMETLERİ
 • LİSEMİZDE REHBERLİK HİZMETLERİ
 • LİSEMİZDE REHBERLİK HİZMETLERİ
 • LİSEMİZDE REHBERLİK HİZMETLERİ
 • LİSEMİZDE REHBERLİK HİZMETLERİ
 
 
   
Sag ok Tam Egitim Bursu Başvurusu   Sag ok Veli Bilgilendirme Rehberi   Sag okSürel in Sports
Sag ok Öğretmen Başvurusu   Sag ok K12Net Kullanma Klavuzu   Sag okWeb Mail
Sag ok Tanıtım Filmleri   Sag ok E-Okul    
Sag ok İnsan Kaynakları        
Sag ok Burs Sistemleri        
         
  K12.NET Eco-School BTEC Edinburgh's Okulda Diyabet  
           
 
TED Eskişehir Koleji © 2016 | Gizlilik Politikasi
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ
Yukarı Sögütönü Mah. Sögüt ve UludereYolu No:564 Tepebaşı/Eskişehir Tel: (+90 222) 433 22 14 Faks: (+90 222) 433 20 02 tedeskisehir@tedeskisehir.k12.tr