LOGO
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ
İLKOKULUMUZDA REHBERLİK HİZMETLERİ

TED Eskişehir Koleji Özel İlkokulu ülke çapında tüm TED okullarının vizyonu ile doğru orantılı olarak çalışan rehberlik birimi, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmek için; her türlü çalışmada öğrenciyi merkez alan ve destekleyen, yaşadığı durumlarla ilgili yönlendirmelerde öğrencinin kendi kendine yeterli düzeye gelmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

 • Güçlü - zayıf yönlerinin ve kendi yeteneklerinin farkında olan ve kendini tüm özellikleriyle kabul eden,
 • Sorumluluk duygusu gelişmiş,
 • Problem durumlar karşısında çözüme yönelik uzlaşmacı tavır sergileyebilen,
 • Etkili iletişim becerilerine sahip,
 • Kültürel ve evrensel değerleri sahiplenen ve çevresine duyarlı bireylerdir.

Yaş gruplarının gelişimsel özellikleri dikkate alınarak yapılan bireysel veya grup çalışmaları 3 ana başlık altında toplanabilir;

 1. ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
 2. a. Bireysel Rehberlik Hizmetleri

  • Okula yeni katılan öğrencileri tanıyabilmek amacıyla veliler tarafından doldurulan"Öğrenci Tanıma Formu",
  • Öğrencilerin duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişmelerini izleme; ilgi ve yeteneklerini belirleme amaçlı yapılan gözlemler,
  • Öğrencinin duygusal yaşamını anlamayı kolaylaştıran yansıtıcı testler ve envanterler
  • Uzmanlarımız ve öğretmenlerimizin gözlemleri doğrultusunda gereksinim duyulduğunda uygulanan diğer testler,
   • Bir İnsan Çiz Testi (Tüm kademeler)
   • Gelişim Figürleri Testi
   • Bir Aile Çiz Testi
   • Kime Göre Ben Neyim (3. ve 4. Sınıflar)
   • Otobiyografi (3. Sınıflar)
   • Öğrenme Stilleri Envanteri (3. ve 4. Sınıflar)
   • Cümle Tamamlama Testleri (4. Sınıflar)
  • Öğrencilerin gereksinimleri göz önüne alınarak bireysel görüşmeler
  • Öğrencilerde planlı çalışma alışkanlığını oturtmak adına öğrencinin kendisiyle birlikte "Okul dışı Zamanını Programlama"çalışması

  b. Kişisel-Eğitsel-Mesleki Rehberlik Çalışmaları

  • Öğrencilerin sosyal gelişimlerini desteklemek,
  • Güçlük yaşadığı durumlarda güçlüğün giderilmesine yardımcı olmak,
  • Kişilerarası ilişkilerinin gelişmesine yönelik becerileri kazandırmak amacıyla grup etkinlikleri her sınıf seviyesinde yapılır.

  Grup etkinliklerinde;

  • Dinleme,
  • Soru sorma,
  • Kendisi ve başkalarının duygularının farkında olma ve tanıma,
  • Uygun şekilde dikkat çekme,
  • Dışlanma ile başa çıkma,
  • Alayla başa çıkma,
  • Olumlu düşünme becerileri ile
  • Paylaşma,
  • İşbirliği,
  • Sorumluluk,
  • Saygı,
  • Sevgi,
  • Çevre bilinci,
  • Toplumsal ilişkilere ve olaylara duyarlılık gibi evrensel değerleri kazandırma çalışmaları yapılmaktadır.

   Mesleki rehberlik çalışmaları ile öğrencilerin kendilerini ve meslekleri tanıyarak, gelecekte seçebilecekleri meslekler hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olunmaktadır.

  c. Grup Rehberliği Hizmetleri

  TED Genel Merkezi standardizasyon çalışmaları kapsamında tüm TED Okullarında "Değerler Eğitimi Programı" uygulanmaktadır.
  Bu programın hedefi;

    • Etkili iletişim kurabilen birey olarak,
    • Arkadaşlık, yardımseverlik, sorumluluk değerleri başta olmak üzere temel değerleri bilen ve kullanan bireyler yetiştirmektir.

   Sınıf Rehberliği dersleri 1-3. Sınıflarımızda rehber öğretmelerimiz tarafından gerçekleştirilir. Öğretim yılı boyunca her hafta rehber gerçekleştirdiği rehberlik derslerinde öğrencilerin kendi duygu ve düşüncelerini tanıma ve uygun şekilde ifade edebilme, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, arkadaş edinebilme ve sürdürebilme, işbirliği ve dayanışma bilinci içerisinde sorumluluk alabilme ve sosyal yaşam kurallarına uyum becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır. Ayrıca öğrencilerin bilişsel ve psikomotor gelişimlerini, sorumluluklarını takip amaçlı izleme ve destekleme çalışmaları gerçekleştirilir.

   Ayrıca Rehberlik Birimi olarak;

   • Her şeyden önce duyarlı gençler yetiştirebilmek amacıyla hoşgörü, saygı, işbirliği, yardımlaşma ve paylaşmayı öğrenmelerini ve günlük hayatlarına geçirmelerini sağlayan akademik ve akademik olmayan çalışmalar yapılır.
   • Tüm okul genelinde benimsenen - sihirli kelimeler - "hoş geldiniz, afiyet olsun, kolay gelsin, elinize sağlık, teşekkürler vb." kelimeler değerlerimize ve emeğe verilen önemini yansıtır.
   • Demokrasinin benimsendiği bir toplumda bu anlayışın oturmasının temeli ailede başlar, okullarda devam eder. TED ESKİŞEHİR Koleji'nde her yıl yapılan"Okul Meclis Başkanlık Seçimleri" bu anlayışı içselleştirmelerinde bir araçtır. Seçimler, demokratik ve coşkulu bir ortam içerisinde gerçekleşir.
   • Olumlu ve gerçekçi benlik gelişiminin sağlanmasına destek olmak üzere olumlu davranışa özendiren bir yapıda  "Kart Uygulaması" 1 ve 4. sınıflar düzeyinde uygulanır.

  d. Seminer Çalışmaları

  Öğrencilerin gereksimin duydukları konularda, "Verimli Ders Çalışma Teknikleri, Sınav Kaygısı, Olumlu Akran İlişkileri, Hedef Belirleme, Kitap Okuma'nın Önemi " gibi konularda rehberlik servisi öğretmenleri veya uzmanların desteğinden yararlanılarak öğrencilere yönelik seminerler gerçekleştirilmektedir.

 3. VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

  • Veli Görüşmeleri

   Okulda yapılan gözlemler, uygulanan envanter ve öğrencinin akademik - sosyal gelişimi ile ilgili bilgi vermek amacıyla veya ailenin evdeki gözlemlerini rehberlik servisiyle paylaşması amacıyla, randevulu veli görüşmeleri yapılmaktadır. Bu görüşmeler okul öncesi öğretmeni ile beraber gerçekleştirilmektedir. "Okul-aile-öğrenci üçgeni arasındaki iletişim kanallarının açık olması, öğrencinin değişimi ve gelişimini sağlamada en önemli unsurlardan biridir." anlayışı bu görüşmelerin temel dayanağını oluşturmaktadır.

  • Bültenler

   Velilerden gelen gereksinimlere paralel olarak veya gerçekleştirilen eğitim seminerleri ile ilgili bilgiler araştırılarak ve derlenerek bültenler halinde PDR Blog'ta yayınlanır.

  • Veli Akademisi

   Yıl içinde gerek velilerden gelen talepler, gerek rehberlik biriminin saptadığı konularda uzman konukların katılımıyla, çocukluk, ergenlik dönemi içerisinde yaşanan problem durumlar ve gelişim dönemleri ilgili bilgilendirilmeler yapılmakta ve çözüm yolları konusunda önerilerde bulunulmaktadır.


 4. ÖĞRETMENE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

  • Veli Görüşmeleri

   TED ESKİŞEHİR KOLEJİ' inde yılın çeşitli dönemlerinde tüm öğretmen kadrosunun katılımıyla, alanında uzman olan kişilerin önderliğinde, eğitimdeki en yeni yöntem, analiz ve teknikleri takip eden öğretmenler, değişen çağa uyumlarını gerçekleştirmekte, kendilerini geliştirmekte ve bunu öğrencilerine yansıtılabilmektedirler.
 
 
   
Sag ok Tam Egitim Bursu Başvurusu   Sag ok Veli Bilgilendirme Rehberi   Sag okSürel in Sports
Sag ok Öğretmen Başvurusu   Sag ok K12Net Kullanma Klavuzu   Sag okWeb Mail
Sag ok Tanıtım Filmleri   Sag ok E-Okul    
Sag ok İnsan Kaynakları        
Sag ok Burs Sistemleri        
         
  K12.NET Eco-School BTEC Edinburgh's Okulda Diyabet  
           
 
TED Eskişehir Koleji © 2016 | Gizlilik Politikasi
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ
Yukarı Sögütönü Mah. Sögüt ve UludereYolu No:564 Tepebaşı/Eskişehir Tel: (+90 222) 433 22 14 Faks: (+90 222) 433 20 02 tedeskisehir@tedeskisehir.k12.tr