LOGO
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ
ANAOKULUMUZDA REHBERLİK HİZMETLERİ

TED Eskişehir Koleji Özel Anaokulu ülke çapında tüm TED okullarının vizyonu ile doğru orantılı olarak çalışan rehberlik birimi, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmek için; her türlü çalışmada öğrenciyi merkez alan ve destekleyen, yaşadığı durumlarla ilgili yönlendirmelerde öğrencinin kendi kendine yeterli düzeye gelmelerini sağlamayı hedeflemektedir.
Buna göre TED öğrencisi;

 • Güçlü - zayıf yönlerinin ve kendi yeteneklerinin farkında olan ve kendini tüm özellikleriyle kabul eden,
 • Sorumluluk duygusu gelişmiş,,
 • Problem durumlar karşısında çözüme yönelik uzlaşmacı tavır sergileyebilen,
 • Etkili iletişim becerilerine sahip,
 • Kültürel ve evrensel değerleri sahiplenen ve çevresine duyarlı bireylerdir.

Yaş gruplarının gelişimsel özellikleri dikkate alınarak yapılan bireysel veya grup çalışmaları 3 ana başlık altında toplanabilir;

 1. ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
 2. TED Eskişehir Koleji'nde çocuklarınız değerlidir!
  Çoklu Zeka alanları göz önünde bulundurularak, çocukların farklı alanlardaki becerileri keşfedilir.

  a. Bireysel Rehberlik Hizmetleri
  • Okula yeni katılan öğrencileri tanıyabilmek amacıyla veliler tarafından doldurulan"Öğrenci Tanıma Formu",
  • Öğrencilerin duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişmelerini izleme; ilgi ve yeteneklerini belirleme amaçlı yapılan gözlemler,
  • Öğrencinin duygusal yaşamını anlamayı kolaylaştıran yansıtıcı testler ve envanterler
  • Uzmanlarımız ve öğretmenlerimizin gözlemleri doğrultusunda gereksinim duyulduğunda uygulanan diğer testler (AGTE, Peabody, Bir İnsan Çiz Testi, Gelişim Figürleri Testi, Bir Aile Çiz Testi)
  • 1.sınıfa geçiş sürecinde her öğrenciye uygulanan Uluslararası geçerliliğe sahip Metropolitan Okul Hazırbulunuşluğu Testi

  b.Grup Rehberliği Hizmetleri

  TED Genel Merkezi standardizasyon çalışmaları kapsamında tüm TED Okullarında "Değerler Eğitimi Programı" uygulanmaktadır.
  Bu programın hedefi;

  • Etkili iletişim kurabilen birey olarak,
  • Arkadaşlık, yardımseverlik, sorumluluk değerleri başta olmak üzere temel değerleri bilen ve kullanan bireyler yetiştirmektir.

 3. VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
  • Veli Görüşmeleri

   Okulda yapılan gözlemler, uygulanan envanter ve öğrencinin akademik - sosyal gelişimi ile ilgili bilgi vermek amacıyla veya ailenin evdeki gözlemlerini rehberlik servisiyle paylaşması amacıyla, randevulu veli görüşmeleri yapılmaktadır. Bu görüşmeler okul öncesi öğretmeni ile beraber gerçekleştirilmektedir. "Okul-aile-öğrenci üçgeni arasındaki iletişim kanallarının açık olması, öğrencinin değişimi ve gelişimini sağlamada en önemli unsurlardan biridir." anlayışı bu görüşmelerin temel dayanağını oluşturmaktadır.

  • Bültenler

   Velilerden gelen gereksinimlere paralel olarak veya gerçekleştirilen eğitim seminerleri ile ilgili bilgiler araştırılarak ve derlenerek bültenler halinde PDR Blog'ta yayınlanır.

  • Veli Akademisi

   Yıl içinde gerek velilerden gelen talepler, gerek rehberlik biriminin saptadığı konularda uzman konukların katılımıyla, çocukluk, ergenlik dönemi içerisinde yaşanan problem durumlar ve gelişim dönemleri ilgili bilgilendirilmeler yapılmakta ve çözüm yolları konusunda önerilerde bulunulmaktadır.

 4.  ÖĞRETMENE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
  • Eğitim Seminerleri

   TED ESKİŞEHİR KOLEJİ' inde yılın çeşitli dönemlerinde tüm öğretmen kadrosunun katılımıyla, alanında uzman olan kişilerin önderliğinde, eğitimdeki en yeni yöntem, analiz ve teknikleri takip eden öğretmenler, değişen çağa uyumlarını gerçekleştirmekte, kendilerini geliştirmekte ve bunu öğrencilerine yansıtılabilmektedirler.
 
 
   
Sag ok Tam Egitim Bursu Başvurusu   Sag ok Veli Bilgilendirme Rehberi   Sag okSürel in Sports
Sag ok Öğretmen Başvurusu   Sag ok K12Net Kullanma Klavuzu   Sag okWeb Mail
Sag ok Tanıtım Filmleri   Sag ok E-Okul    
Sag ok İnsan Kaynakları        
Sag ok Burs Sistemleri        
         
Okulda Diyabet
TED Eskişehir Koleji © 2016 | Gizlilik Politikasi  
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ
Yukarı Sögütönü Mah. Sögüt ve UludereYolu No:564 Tepebaşı/Eskişehir Tel: (+90 222) 433 22 14 Faks: (+90 222) 433 20 02 tedeskisehir@tedeskisehir.k12.tr