LOGO
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ ÖZEL ANADOLU LİSESİ YABANCI DiL
YABANCI DİL EĞİTİMİ

İNGİLİZCE
Globalleşme sonucunda İngilizce, uluslararası ticaret ve iletişimin dili haline gelmiştir. Hızla değişen dünyamızda tüm meslek guruplarında çalışanların, alanındaki yenilikleri takip edebilen, iletişim becerileri güçlü, ekip çalışmasına yatkın, yeniliklere ve değişime açık, problem çözebilen, eleştirel düşünebilen, yaratıcı bireyler olmaları beklenmektedir.
TED okulları çağdaş dil öğretim programı, öğrencilere İngilizceyi tüm bu becerileri geliştirecek şekilde öğretmek üzere yapılandırmıştır.

K12 Curriculum and Standardization
Günümüz öğrencilerinin her ortamda etkili iletişimciler olabilmeleri için bilgiyi başarıyla araştırabilmek amacıyla iletişim teknolojisi ve okuryazarlığı becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Neredeyse tüm teknik iletişim İngilizce olduğu ve İngilizce bir dünya dili haline geldiği için, ergenlerin hayatında bu tür teknolojik okuryazarlığın yaygın olması, 21. yüzyıl yaşamının olmazsa olmazları arasında olan İngilizce dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinde yetkin olmalarını gerektirmektedir. TED okulları tüm bu becerileri geliştirmek amacıyla, öğrencilerin çağdaş bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak bir yaklaşımla  hazırlanmış Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 3553 sayılı kararı ile kabul edilen kendine özgü müfredata sahiptir. Bu müfredat ile ayrıca tüm TED okullarında dil eğitiminde standardizasyon da sağlanmıştır.

Öğrenme Stratejileri
Öğrenme stratejileri öğrencilerin bilgiyi anlama, hatırlama, üretme ve yönetme amacıyla kullandıkları eylem ve düşünceler ile öğrenme becerileridir. Öğrencilere sık sık farklı durumlarda, farklı amaçlarla ve farklı kişilerle konuşma, dinleme, yazma, okuma ve izleme fırsatları verilmektedir. Öğrencilerin ayrıca anlam oluşturmak ve aktarmak için kullandıkları stratejilerin farkında olmaları sağlanmaktadır. Bu nedenle, öğrencilere sadece bu dil stratejilerini açıklamakla ve göstermekle kalmayıp, aynı zamanda öğrencilere bu stratejileri kullanma, deneme ve uygulama fırsatları vermekteyiz. 

İDP   İngilizce Destek Programı
Her sene Ağustos ayında İDP ( İngilizce Destek Programı)  muafiyet sınavı yapılmakta ve belli bir notun altındaki öğrencilerimiz okullar açılmadan önce  2 haftalık (50 saat ) bir İngilizce destek programına tabi tutulmaktadır. Bu sayede daha okullar açılmadan öğrencilerimiz eksik konularını tamamlamakta ve yeni öğretim yılına yabancı dil olarak daha donanımlı girmektedir.

Kur Sistemi
TED Eskişehir Koleji Özel Anadolu Lisesi'nde 9.ncu sınıftan itibaren kur sistemi uygulanmaktadır. TED Genel Merkezi tarafından Eylül ayında yapılan kur belirleme sınavı sonucunda öğrenciler 9.sınıf dönemi boyunca dil eğitimlerine aynı kurda devam ederler. Cambridge PET sınavından en az "Pass" derecesi olan öğrenci A kuruna geçmeyi hak eder ancak sınava katılımı zorunludur.

 

Uluslararası Projeler
TED Eskişehir Koleji dil programının vizyonu gereği "Yaşam boyu öğrenme ilkesini ve kendisini geliştirirken evrensel değerleri benimseyen" öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediğinden uluslararası projelere büyük önem vermektedir. 2013-2015 yılları arasında "Comenius" Yaşam Boyu Öğrenme programına "Les Differences Nous Rapprochent" projesine İngiltere, Fransa, Romanya, Bulgaristan ve Polonya ile katılmış ve projeyi başarı ile tamamlamıştır.

Ulusal Projeler
TED Eskişehir Koleji yabancı dil ile ilgili ulusal projelerde gerek ev sahipliği yapmakta gerekse bu projelere destek vermektedir.

 • MEB-TED Projesi; Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Eğitim Derneği'nin ortak çalışması ile düzenlenen "II.nci İngilizce Öğretmenleri Bilgi Paylaşım Seminerleri" ne ev sahipliği yapmaktadır ve kendi bünyesinde bulunan öğretmen eğiticileri bu seminerleri vermektedir.
 • MUN -  Model United Nations; Lise ve üniversite öğrencilerinin Birleşmiş Milletler'deki güncel konuları tartıştığı, devletler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin rollerini öğrencilerin üstlendiği bir simülasyondur. Akademik bilgi ve yabancı dil becerilerini kullanarak kültürler arası etkileşimin ve paylaşımın sağlandığı programlara katılmaktadır.

Uluslararası Akademik Ortaklıklar ve Programlar

Kanada Nova Scotia
TED okulları ile Kanada Nova Scotia Bölgesi okulları arasında akademik ortaklık anlaşması bulunmaktadır. Bu anlaşma çerçevesinde TED öğrencileri 2012-2013 eğitim yılından itibaren Kanada Nova Scotia bölgesinde tek dönem veya tek yıl lise eğitimi alıp Türkiye' ye dönebilecekler ve yıl kaybetmeden eğitimlerine devam edebileceklerdir. Ayrıca sınava girmeden Kanada'da üniversiteye giriş hakkı kazanacaklardır. Detaylı bilgiyi giriş sayfamızdaki menüde bulabilirsiniz.

BTEC  Business and Technician Education Council
BTEC (İşletme ve Teknolojik Eğitim Kurulu Yeterlik Programları), 2015-2016 eğitim ve öğretim döneminde 10. sınıf   öğrencilerimiz için "Fine Arts and Design" programı ile başlamıştır. Detaylı bilgiyi anasayfamızda BTEC sekmesinde bulabilirsiniz.

Yurtdışı yaz okulları
Öğrencilerimizin öğrenmiş oldukları İngilizceyi anadili İngilizce olan ülkelerde kullanmaları ve geliştirmeleri amacı ile yaz aylarında İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Malta'ya yurtdışı yaz okulu programları düzenlemekteyiz.

Yabancı Dil Amaçlarımız

 • Öğrencilerin İngilizce kullanarak etkin iletişim kurabilmeleri için dil becerilerini -dinleme, konuşma, okuma, yazma- öğretmek
 • Öğrencilerin derslerde aktif olmalarını sağlamak
 • Öğrencilere gerçek bilgileri anlamlı bir şekilde aktarma fırsatı yaratmak
 • Öğrencilere farklı dinleyiciler ve farklı amaçlara yönelik olarak çeşitli formatlarda iletişim kurmayı öğretmek
 • Öğrencilere aktif dinlemeyi öğretmek
 • Öğrencilere İngilizce okuma sevgisini aşılamak
 • Öğrencilerin etkin araştırma becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak
 • Öğrencilere işbirliği yaparak çalışmayı öğretmek
 • İyi çalışma alışkanlıkları ve stratejileri kazandırmak
 • Öğrencilere kendi öğrenimleri üzerine düşünme olanağı vermek
 • Bireysel yetenekleri ve öğrenme stillerini yerleştirmek için çeşitli öğretim ve değerlendirme stratejileri kullanmak
 • Öğrencilerin dil yeteneklerini, öğrenme stillerini ve ilgi alanlarını kabul etmek, bunlara saygı duymak ve geliştirmek
 • Öğrencileri İngilizce konusunda yaşam boyu öğrenenler olmaya teşvik etmek

 

ALMANCA

"Bir dil bir insandır" sözünden yola çıkarak İngilizcenin yanında modern dillerden en çok konuşulan Almanca lisemizde ikinci yabancı dil 9.sınıftan itibaren başlar.
İkinci yabancı dil eğitimindeki amacımız;

 • Öğrencinin yeni bir dil öğrenmeye karşı yapıcı bir ilgi duyması, diğer ülkelerin kültürlerine yakınlaşması, kültürler arası farkındalıklarının artması ve çevresi ile fikir alışverişi yapması,
 • Öğrencinin ilgisinin uyanması ve keyif alması,
 • Öğrencinin yaratıcılığını destekleyerek öğrenciye kişisel buluş ve keşifleri için yer ve zaman tanıyan içerik ve yöntemlerle güven ve eleştirel düşünme biçimi kazanması,
 • Dil bilgisi odaklı yöntem yerine yaratıcılığı, esnekliği, sorun çözme bilincini ve eleştiri yetisini geliştiren iletişime dayalı öğrenme biçimleri kullanarak kazandıkları becerileri düzeylerine uygun olarak geliştirerek hayata geçirmeleri,
 • 2. yabancı dilin iletişimsel yaklaşım yöntemiyle öğretildiği ortaokul programında öğrenci, hedef dildeki dört beceriyi geliştirir:
 1. Duyma - Anlama Becerisi
  Basit günlük konuşmaları yavaş ve net söylendiği takdirde anlayabilme, ders içi komutları anlayıp yerine getirebilme, sınırlı sözcük bilgisi içeren konuşmaları takip edebilme

 2. Konuşma Becerisi
  Basit cümleler kurarak selamlaşma, kendini ve başkalarını tanıtma, istek ve duygu bildirme, sayı sayma, okul ve ev yaşantısı hakkında temel bilgiler aktarabilme, basit sorular sorup cevaplandırabilme, oturduğu yer ve şehir hakkında bilgi verebilme; ilgi alanları, spor türleri, hayvanlar, mevsimler, hava durumu, gelenek ve görenekler hakkında konuşabilme, düzeylerine uygun konular hakkında basit tartışmalar yapabilme

 3. Okuma - Anlama Becerisi
  Basit yapılı cümleleri ses ve vurgulama açısından doğru olarak okuyabilme, basit metinleri okuyup genel hatlarıyla anlayabilme, giderek hızlanan okuma temposu edinebilme

 4. Yazma Becerisi
  Kısa basit cümleleri, kartpostalları doğru yazabilme, otel giriş formu vb. basit formları doldurabilme, düşündüklerini ve sözlü ifadelerini dil bilgisel açıdan doğru olarak yazabilme, dinlediği düzeyine uygun kısa metinler hakkında yazı yazabilme.

 
 
   
Sag ok Tam Egitim Bursu Başvurusu   Sag ok Veli Bilgilendirme Rehberi   Sag okSürel in Sports
Sag ok Öğretmen Başvurusu   Sag ok K12Net Kullanma Klavuzu   Sag okWeb Mail
Sag ok Tanıtım Filmleri   Sag ok E-Okul    
Sag ok İnsan Kaynakları        
Sag ok Burs Sistemleri        
         
  K12.NET Eco-School BTEC Edinburgh's Okulda Diyabet  
           
 
TED Eskişehir Koleji © 2016 | Gizlilik Politikasi
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ
Yukarı Sögütönü Mah. Sögüt ve UludereYolu No:564 Tepebaşı/Eskişehir Tel: (+90 222) 433 22 14 Faks: (+90 222) 433 20 02 tedeskisehir@tedeskisehir.k12.tr