LOGO
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ ÖZEL ORTAOKULU YABANCI DiL

YABANCI DİL EĞİTİMİ


İNGİLİZCE

Yabancı dil öğretiminde başarılı olmak istiyorsanız eğitim verdiğiniz öğrencilerin yaş grubu özelliklerini çok iyi bilmeli ve dil eğitimi programınızı ve eğitim materyallerinizi ona göre belirlemek zorundasınız. 5.nci ve 8.nci sınıfları kapsayan öğrencilerin yaş gruplarına ve o yaşın özelliklerine bakarsak; "somut" algılama döneminden "soyut" algılama dönemine girdiklerini görürüz. Artık analitik algılama yapabildiklerinden "dil"in soyut bir sistem olduğunu anlamaya başlamışlardır. Bu yaş grubunun bilişsel düzeyleri daha gelişmiştir ve kendi ana dilleri hakkındaki bilgileride artmıştır. Okuma Yazma becerileri gelişmiştir ve gerçek dünya meselelerine ilgi göstermeye başlamışlar, başkalarına ve onların görüşlerine farkındalık başlamıştır.

O zaman tüm bu bilimsel veriler ışığında yabancı dil eğitimi için ne yapıyoruz;

Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı
5.sınıflarımızda haftada 20 ders saati ile kritik yaşa girmiş ve bilişsel düzeyleri gelişmiş olan öğrencilerimizin verimliliğini maksimum seviye alabildiğimiz yoğun bir İngilizce programı uyguluyoruz. Analitik düşünme yetenekleri olduğundan artık dil'in yapısal özelliklerini öğrenecekler, Okuma-Yazma becerileri geliştiğinden artık yoğun bir şekilde ingilizce okuma-yazma yapabilecekler, dünya meselelerine ilgi göstermeye başladıklarından dünya meselelerini artık İngilizce konuşabilecekler. Yani, dil öğrenmenin bu ve diğer tüm becerilerini 5.nci sınıfta yoğun bir şekilde öğrenip kullanabilecekler.

K-12 Curriculum and Standardization
TED Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 3553 sayılı kararı ile kabul edilen "TED Okulları İngilizce dersi okul öncesi ve 1-12. Sınıflar öğretim programı" ile bilimsel temellere dayalı bir yabancı dil müfredatına sahiptir.  Bu müfredat ile  yabancı dil programının temeli sağlam tutulmuş ve öğrencilerin ilerleyen yaşlarına ve tüm bu yaş grubunun özelliklerine göre de "sustainability" yani dil öğrenimi yaşantısı içinde "sürdürülebilirlilik" sağlanmıştır. Bu müfredata dayalı olarak tüm TED okullarında ortak bir yabancı dil programı uygulanmakta ve dil eğitiminde standardizasyon sağlanmaktadır.

PPP ( Presentation, Practise, Production)
İngilizce derslerinin akışı belli bir plan dahilinde ve belli basamakları takip ederek yapılmaktadır. İlk aşama olan Presentation  öğrenilecek hedef kazanımın öğretmen tarafından "sunulması" daha sonraki aşamada ise Practice yani hedef kazanımın değişik aktivitelerle öğrenci tarafından pratik yapılması, ve son aşama Production ise yabancı dilin içselleştirilerek her öğrenci tarafından konuşma ve/veya yazı yazma olarak kullanılmasıdır.

(ESA) Engage, Study, Activate
Her bir İngilizce dersi özgün'dür ve bu derslerin aşamaları belli unsurları içermektedir. TED Eskişehir Koleji İngilizce derslerinde üç elemandan oluşan ESA yaklaşımı uygulanmaktadır. 'Engage' yani öğrencileri "dersin içerisine çekmek" ve "ilgilerini sağlamak" başlangıç unsurudur. "Study" ise öğrenilecek herhangi bir dil becerisi üzerinde "çalışma" yapmaktır. "Activate" ise öğrenmiş oldukları yabancı dil becerisini "üretme" aşamasıdır. Bu aşamada öğrencilerimiz aktif olarak yapmış oldukları çalışmaları "Video sunumları", "Powerpoint Sunumları", "Drama etkinlikleri" ve "Role Play"ler ile sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle gerçekleştirmektedir.

Classics
Günümüzde iletişim artık telefon, e-mail, video konferans, vs gibi vasıtalarla yapılmaktadır. 5.nci sınıflarımızda iletişim eskiden olduğu gibi (pen-friend) mektup arkadaşı ile klasik bir şekilde yazışarak yapılmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz öğrenmekte olduğu dilde okuma-yazma becerilerini geleneksel bir şekilde geliştirmekte, iletişim kurma becerilerini ilerletmekte, hem düşünmekte hem de başkalarına ait düşüncelerin farkına varmaktadır.
Yine 5.nci sınıftan itibaren Reading Circle uygulaması ile İngilizce dünya klasikleri ve İngilizce edebi metinler okuma becerisini ve kelime bilgisi dağarcığını geliştirmek için uygulanmakta ve okunmuş olan bu kitapların sunumları yapılmaktadır.

BTEC  Business and Technician Education Council
BTEC (İşletme ve Teknolojik Eğitim Kurulu Yeterlik Programları), 2015-2016 eğitim ve öğretim döneminde 7. sınıf   öğrencilerimiz için "Award in Social Media" programı ile başlamıştır. Detaylı bilgiyi anasayfamızda BTEC sekmesinde bulabilirsiniz.

TEOG
8.nci sınıflarımızda kendi İngilizce müfredatımızın yanısıra Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Üstelik sadece 8. nci sınıflar da değil soru tiplerine alışsınlar diye bu çalışmalar 6. ve 7.nci sınıflarda da uygulanmaktadır.

Cambridge English Language Assessment
Öğrencilerimiz University of Cambridge Esol Examinations sınav merkezi olan okulumuzda 5. Sınıfta "Flyers",  6.ncı sınıfta "KET" , 7.nci ve 8.nci sınıfta "PET" diye adlandırılan Young Learners ve Cesol sınavlarına girerek İngilizce başarılarını uluslararası bir sertifika ile mükafatlandırmaktadırlar. Girmiş oldukları PET sınavından en az "Pass" derecesi alan TED Eskişehir Koleji Ortaokul öğrencileri TED Eskişehir Koleji Özel Anadolu Lisesi'ne devam ettiklerinde doğrudan A kurunda dil eğitimlerine devam ederler.

English Teachers and Training
Eğitimin gerçekleşebilmesi için 3 şart gereklidir. Sınıf, öğrenci ve öğretmen. TED okulları İngilizce öğretmenleri TED Genel Merkezi tarafından uygulanan önce yazılı bir sınavla ve ardından sözlü bir mülakatla göreve başlayan deneyimli ve seçkin İngilizce öğretmenlerinden oluşmaktadır. Göreve başlamadan önce bir "oryantasyon" programından geçen İngilizce öğretmenleri ayrıca mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla görev süreleri boyunca her sene gerek "yüz yüze" gerekse "online" olarak mesleki eğitimlere katılmaktadırlar.

Native Speakers
Anadili İngilizce olan Native Speaker'lar her kademede İngilizce derslerine girerek öğrencilerin doğal konuşulan İngilizce ortamında bulunmasını sağlarlar. Bu sayede öğrencilerimiz İngilizce' nin daha etkin ve akıcı kullanılmasını ve telaffuz becerilerini geliştirirler.

 

ALMANCA
"Bir dil bir insandır" sözünden yola çıkarak İngilizcenin yanında modern dillerden en çok konuşulan Almanca okulumuzda 4. Sınıftan itibaren başlar ve 8.sınıfın sonuna  kadar  Avrupa Dil Kriterlerinin belirlemiş olduğu A 2 seviyesinin sonuna kadar ulaşırlar. İkinci yabancı dil eğitimindeki amacımız;

 • Öğrencinin yeni bir dil öğrenmeye karşı yapıcı bir ilgi duyması, diğer ülkelerin kültürlerine yakınlaşması, kültürler arası farkındalıklarının artması ve çevresi ile fikir alışverişi yapması,
 • Öğrencinin ilgisinin uyanması ve keyif alması,
 • Öğrencinin yaratıcılığını destekleyerek öğrenciye kişisel buluş ve keşifleri için yer ve zaman tanıyan içerik ve yöntemlerle güven ve eleştirel düşünme biçimi kazanması,
 • Dil bilgisi odaklı yöntem yerine yaratıcılığı, esnekliği, sorun çözme bilincini ve eleştiri yetisini geliştiren iletişime dayalı öğrenme biçimleri kullanarak kazandıkları becerileri düzeylerine uygun olarak geliştirerek hayata geçirmeleri,
 • 2. yabancı dilin iletişimsel yaklaşım yöntemiyle öğretildiği ortaokul programında öğrenci, hedef dildeki dört beceriyi geliştirir:

  1-Duyma - Anlama Becerisi 
  Basit günlük konuşmaları yavaş ve net söylendiği takdirde anlayabilme, ders içi komutları anlayıp yerine getirebilme, sınırlı sözcük bilgisi içeren konuşmaları takip edebilme

  2-Konuşma Becerisi 
  Basit cümleler kurarak selamlaşma, kendini ve başkalarını tanıtma, istek ve duygu bildirme, sayı sayma, okul ve ev yaşantısı hakkında temel bilgiler aktarabilme, basit sorular sorup cevaplandırabilme, oturduğu yer ve şehir hakkında bilgi verebilme; ilgi alanları, spor türleri, hayvanlar, mevsimler, hava durumu, gelenek ve görenekler hakkında konuşabilme, düzeylerine uygun konular hakkında basit tartışmalar yapabilme

  3-Okuma - Anlama Becerisi 
  Basit yapılı cümleleri ses ve vurgulama açısından doğru olarak okuyabilme, basit metinleri okuyup genel hatlarıyla anlayabilme, giderek hızlanan okuma temposu edinebilme

  4-Yazma Becerisi 
  Kısa basit cümleleri, kartpostalları doğru yazabilme, otel giriş formu vb. basit formları doldurabilme, düşündüklerini ve sözlü ifadelerini dil bilgisel açıdan doğru olarak yazabilme, dinlediği düzeyine uygun kısa metinler hakkında yazı yazabilme.

 •  
   
     
  Sag ok Tam Egitim Bursu Başvurusu   Sag ok Veli Bilgilendirme Rehberi   Sag okSürel in Sports
  Sag ok Öğretmen Başvurusu   Sag ok K12Net Kullanma Klavuzu   Sag okWeb Mail
  Sag ok Tanıtım Filmleri   Sag ok E-Okul    
  Sag ok İnsan Kaynakları        
  Sag ok Burs Sistemleri        
           
    K12.NET Eco-School BTEC Edinburgh's Okulda Diyabet  
             
   
  TED Eskişehir Koleji © 2016 | Gizlilik Politikasi
  TED ESKİŞEHİR KOLEJİ
  Yukarı Sögütönü Mah. Sögüt ve UludereYolu No:564 Tepebaşı/Eskişehir Tel: (+90 222) 433 22 14 Faks: (+90 222) 433 20 02 tedeskisehir@tedeskisehir.k12.tr