LOGO
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ ÖZEL İLKOKULU YABANCI DiL

YABANCI DİL EĞİTİMİ


İNGİLİZCE

Türk Eğitim Derneği'nin  yabancı dil eğitimine çok önem verdiği herkes tarafından bilinmektedir. Bunun sebebi ve gücünün kaynağı Türk Eğitim Derneği'nin kuruluş misyonlarının ilk maddesi olan 'Yabancı dilde eğitim veren okullar açmak..' tır.

Kuruluş misyonlarından bir tanesi bu olan TED Okullarının yabancı dil eğitiminde lider konumunda olmasının sebebi -kuruluş misyonunun yanısıra- izlediği dil eğitim politikalarıdır. Nedir bu dil eğitim politikaları..

K-12 Curriculum and Standardization
Nasıl ki bir inşaatın dayanağı olan "temel" in sağlam olması şart ise; TED okulları, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 3553 sayılı kararı ile kabul edilen "TED Okulları İngilizce dersi okul öncesi ve 1-12. Sınıflar öğretim programı" ile bilimsel temellere dayalı bir yabancı dil müfredatına sahip olarak yabancı dil programının temelini sağlam tutmuştur. Bu müfredata dayalı olarak tüm TED okullarında ortak bir yabancı dil programı uygulanmakta ve dil eğitiminde standardizasyon sağlanmaktadır.

TED Publications
Yabancı dil eğitiminde sınırları aşan TED Okulları, bu başarısını kendi müfredatına dayalı olarak yazmış olduğu ve 1.nci  sınıfların temel dil öğretim programında kullandığı Crystal Kids ve Robby's Days İngilizce dersi kitabı ile taçlandırmıştır. İlköğretimin temel yılını oluşturan 1.nci sınıfta kendi eğitim materyallerini kullanmaktadır.

(CEF)  Common European Framework
Kendi dil eğitim müfredatına sahip olan TED okulları dil müfredatını oluştururken dil öğretim programını  "Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı" kriterlerine göre şekillendirmiştir. "Özerklik", "Sorumluluk alma" ve "Kendini Yönlendirme" gibi referanslara dayalı dil öğrettiğinden artık "Biz neden dil öğretemiyoruz?" sorusunu da ortadan kaldırmıştır.

Phonics
Birinci sınıftan itibaren öğrencilerimizin İngilizce okuma ve yazma çalışmalarına temel teşkil edecek "ses eğitimi" verilmektedir.  Bu ses eğitimi sayesinde öğrenciler  duydukları "42 ses"in telaffuzu ile yazıya dökülmüş hali arasındaki bağlantıyı daha iyi kurabilmektedirler.

Story-Based Learning
İlköğretim 2.nci sınıftan itibaren eğitim materyallerini İngilizce hikaye kitabı ile destekleyerek ve buna haftalık ders saati ayırarak kelime öğrenimini belli bir içerik ve anlam içerisinde kalıcı olmasını sağlamaktadır. Bunun haricinde 2.nci sınıftan itibaren öğrencilerine İngilizce kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktadır.

Active Learning
Öğrencilerin ders içerisinde aktif rol alması ve gerek sınıf içi gerekse sınıf dışı etkinliklerde dil performanslarını aktif bir şekilde yansıtması esastır. 2.nci, 3.ncü ve 4.ncü sınıflarda her sene düzenlenen "Spelling Bee" etkinliğine katılan öğrenciler dil kazanımlarını toplum önünde sergilemektedirler.

Cambridge English Language Assessment
Öğrencilerimiz University of Cambridge Esol Examinations sınav merkezi olan okulumuzda 3. Sınıfta "Starters", ve  4.ncü sınıfta "Movers" sınavı diye adlandırılan Young Learners sınavlarına girerek İngilizce başarılarını uluslararası bir sertifika ile mükafatlandırmaktadırlar.

English Teachers and Training
Eğitimin gerçekleşebilmesi için 3 şart gereklidir. Sınıf, öğrenci ve öğretmen. TED okulları İngilizce öğretmenleri TED Genel Merkezi tarafından uygulanan önce yazılı bir sınavla ve ardından sözlü bir mülakatla göreve başlayan deneyimli ve seçkin İngilizce öğretmenlerinden oluşmaktadır. Göreve başlamadan önce bir "oryantasyon" programından geçen İngilizce öğretmenleri ayrıca mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla görev süreleri boyunca her sene gerek "yüz yüze" gerekse "online" olarak mesleki eğitimlere katılmaktadırlar.

Native Speakers
Daha küçük yaşlardan itibaren doğal konuşulan İngilizceye maruz kalmaları için İngilizce derslerine o dilin yerel kullanıcısı olan "Native Speaker" lar derslere girmektedir.

 

ALMANCA

"Bir dil bir insandır" sözünden yola çıkarak İngilizcenin yanında modern dillerden en çok konuşulan Almanca okulumuzda 4. Sınıftan itibaren başlar ve 8.sınıfın sonuna  kadar  Avrupa Dil Kriterlerinin belirlemiş olduğu A 2 seviyesinin sonuna kadar ulaşırlar.  İkinci yabancı dil eğitimindeki amacımız;

 • Öğrencinin yeni bir dil öğrenmeye karşı yapıcı bir ilgi duyması, diğer ülkelerin kültürlerine yakınlaşması, kültürler arası farkındalıklarının artması ve çevresi ile fikir alışverişi yapması,
 • Öğrencinin ilgisinin uyanması ve keyif alması,
 • Öğrencinin yaratıcılığını destekleyerek öğrenciye kişisel buluş ve keşifleri için yer ve zaman tanıyan içerik ve yöntemlerle güven ve eleştirel düşünme biçimi kazanması,
 • Dil bilgisi odaklı yöntem yerine yaratıcılığı, esnekliği, sorun çözme bilincini ve eleştiri yetisini geliştiren iletişime dayalı öğrenme biçimleri kullanarak kazandıkları becerileri düzeylerine uygun olarak geliştirerek hayata geçirmeleri
 • 2. yabancı dilin iletişimsel yaklaşım yöntemiyle öğretildiği ortaokul programında öğrenci, hedef dildeki dört beceriyi geliştirir:

  1- Duyma-Anlama Becerisi 
  Basit günlük konuşmaları yavaş ve net söylendiği takdirde anlayabilme, ders içi komutları anlayıp yerine getirebilme, sınırlı sözcük bilgisi içeren konuşmaları takip edebilme

  2- Konuşma Becerisi 
  Basit cümleler kurarak selamlaşma, kendini ve başkalarını tanıtma, istek ve duygu bildirme, sayı sayma, okul ve ev yaşantısı hakkında temel bilgiler aktarabilme, basit sorular sorup cevaplandırabilme, oturduğu yer ve şehir hakkında bilgi verebilme; ilgi alanları, spor türleri, hayvanlar, mevsimler, hava durumu, gelenek ve görenekler hakkında konuşabilme, düzeylerine uygun konular hakkında basit tartışmalar yapabilme

  3- Okuma - Anlama Becerisi 
  Basit yapılı cümleleri ses ve vurgulama açısından doğru olarak okuyabilme, basit metinleri okuyup genel hatlarıyla anlayabilme, giderek hızlanan okuma temposu edinebilme

  4- Yazma Becerisi 
  Kısa basit cümleleri, kartpostalları doğru yazabilme, otel giriş formu vb. basit formları doldurabilme, düşündüklerini ve sözlü ifadelerini dil bilgisel açıdan doğru olarak yazabilme, dinlediği düzeyine uygun kısa metinler hakkında yazı yazabilme.

 •  
   
     
  Sag ok Tam Egitim Bursu Başvurusu   Sag ok Veli Bilgilendirme Rehberi   Sag okSürel in Sports
  Sag ok Öğretmen Başvurusu   Sag ok K12Net Kullanma Klavuzu   Sag okWeb Mail
  Sag ok Tanıtım Filmleri   Sag ok E-Okul    
  Sag ok İnsan Kaynakları        
  Sag ok Burs Sistemleri        
           
    K12.NET Eco-School BTEC Edinburgh's Okulda Diyabet  
             
   
  TED Eskişehir Koleji © 2016 | Gizlilik Politikasi
  TED ESKİŞEHİR KOLEJİ
  Yukarı Sögütönü Mah. Sögüt ve UludereYolu No:564 Tepebaşı/Eskişehir Tel: (+90 222) 433 22 14 Faks: (+90 222) 433 20 02 tedeskisehir@tedeskisehir.k12.tr