LOGO
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ
Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme Değerlendirme

Bilgi üretiminin kontrol altına alınamayacak bir hıza ulaştığı günümüzde, öğrencilerin öğrenmelerini ölçmek, değerlendirmek ve yeni öğrenmelerinin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlamak Ölçme ve Değerlendirme Biriminin en temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla hareket eden birim; okulumuzun sınav sistemini oluşturmakta, alternatif ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanarak öğrencilerin gelişimlerini takip etmektedir.

 

Ölçme ve Değerlendirme Birimi, öğrencilerin, uygulanan programlardaki durumlarını belirlemek için, kazanımlara yönelik ölçme araçlarının hazırlanması ve uygulama süreçlerinin planlanması görevlerini yürütmektedir. Bu amaçla, ölçme araçlarının öğretmenlerle birlikte geliştirilmesi, sonuçlarının analiz edilmesi, öğrencilerin kazanımlara ulaşma düzeylerinin, öğrenme eksiklerinin belirlenmesi, öğretmene ve veliye geri bildirim verilmesi süreçlerini koordine etmektedir.

Sınav Sistemi
Sınav Sistemi, Ölçme ve Değerlendirme Biriminin koordinatörlüğünde, TED Genel Merkez ve öğretmenlerle işbirliği içerisinde oluşturulan sınavlarla gerçekleştirilmektedir

 

Uygulanan Sınavlar:

Temel Beceri Uygulamaları Sınavı (TBU): 38 TED okulunda eş zamanlı gerçekleştirilen TBU Sınavı, 3-8. sınıf düzeylerini ve dört temel disiplini hedef alan bir ölçme aracı olacaktır. Uygulamanın temel amacı, öğrencilerin öğretim programı dahilinde kazanmaları gereken becerileri ne derece kazanıp kazanmadıklarını, temel disiplinlerdeki ve disiplinler arası alanlardaki yeterliliklerini belirlemektir. Öğretim programındaki ünite, konu ve kavramların amaç değil araç olarak kullanılmasına odaklanan sorulardan oluşan uygulamanın sonuçları, öğrencilerin durumlarını görmek amacıyla kullanılacaktır. Uygulama sonucunda öğrencilerin seçildiği, sıralandığı, okulların elde ettikleri ortalamalara göre birbiriyle kıyaslandığı rekabet ortamları söz konusu olmayacaktır.

Hazırbulunuşluk Sınavları: Öğrencilerin, öğretim yılı başında sınıf seviyelerinin ön koşul kazanımlarına sahip olma düzeylerinin tespit edilerek eksiklerinin giderilmesi amacıyla uygulanan sınavlardır.

İzleme Sınavları: Öğretim süreci içerisinde, her öğrenme alanı, tema ya da ünite sonunda uygulanan sınavlardır. İzleme sınavları ile öğrencinin tespit edilen eksikleri tamamlanarak, yeni öğrenme alanına geçilir. 

Kazanım Değerlendirme Uygulaması Sınavları (KDU): KDU ile öğrencilerimizin öğrenme becerilerini uluslararası düzeyde bir sınav ile takip ederek gelişimlerini nitelikli hale getirmek amaçlanır. KDU uluslararası düzeyde uygulanan PİSA, TİMMS sınavları ile aynı kurama göre hazırlanmış öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler göz önüne alınarak değerlendirilmesini amaçlayan bir sınavdır. Sınav sonuçları, puan ve başarı sıralaması vermek yerine; öğrenme becerilerinin gelişimini gösteren bir raporlama sunmaktadır. Sınav içeriği Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerinden oluşmaktadır. SEBİT tarafından hazırlanan sınavlar her yıl ocak ve mayıs aylarında 5.6.7.8. sınıf öğrencilerimize uygulanır.

Ölçme DeğerlendirmeDeneme Sınavları: Yukarıda belirtilen sınavların yanı sıra Ortaöğretime geçiş ve Üniversite hazırlık çalışmaları kapsamında öğretim yılı başında oluşturulan takvim doğrultusunda deneme sınavları uygulanmaktadır. Ortaokul 5.6.7. ve Lise 9.10. ve 11. sınıf öğrencilerimize her ay 1 deneme sınavı uygulanırken sınav grubu olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimize ayda en az iki ve daha fazla deneme sınavı uygulanmaktadır. Okul bünyesinde uygulanan ve değerlendirilen deneme sınavlarından ayrı olarak TED Genel Merkezi tarafından takvimi oluşturulan Türkiye geneli deneme sınavları uygulanır. Uygulanan deneme sınavları sonucunda öğrenme sürecine yönelik geliştirme ve tamamlama çalışmaları planlanır. Ayrıca sınav sonuçları K12NET sistemi içerisinde öğrenci ve velilerimizle paylaşılır.

 

 

 
 
   
Sag ok Tam Egitim Bursu Başvurusu   Sag ok Veli Bilgilendirme Rehberi   Sag okSürel in Sports
Sag ok Öğretmen Başvurusu   Sag ok K12Net Kullanma Klavuzu   Sag okWeb Mail
Sag ok Tanıtım Filmleri   Sag ok E-Okul    
Sag ok İnsan Kaynakları        
Sag ok Burs Sistemleri        
         
  K12.NET Eco-School BTEC Edinburgh's Okulda Diyabet  
           
 
TED Eskişehir Koleji © 2016 | Gizlilik Politikasi
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ
Yukarı Sögütönü Mah. Sögüt ve UludereYolu No:564 Tepebaşı/Eskişehir Tel: (+90 222) 433 22 14 Faks: (+90 222) 433 20 02 tedeskisehir@tedeskisehir.k12.tr