LOGO
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ
Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme Değerlendirme

Bilgi üretiminin kontrol altına alınamayacak bir hıza ulaştığı günümüzde, öğrencilerin öğrenmelerini ölçmek, değerlendirmek ve yeni öğrenmelerinin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlamak Ölçme Değerlendirme Biriminin en temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla hareket eden birim; okulumuzun sınav sistemini oluşturmakta, alternatif ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanarak öğrencilerin gelişimlerini takip etmektedir.
 

Ölçme değerlendirme birimi, öğrencilerin, uygulanan programlardaki durumlarını belirlemek için, kazanımlara yönelik ölçme araçlarının hazırlanması ve uygulama süreçlerinin planlanması görevlerini yürütmektedir. Bu amaçla, ölçme araçlarının öğretmenlerle birlikte geliştirilmesi, sonuçlarının analiz edilmesi, öğrencilerin kazanımlara ulaşma düzeylerinin, öğrenme eksiklerinin belirlenmesi, öğretmene ve veliye geri bildirim verilmesi süreçlerini koordine etmektedir.
Sınav Sistemi
Birimin koordinatörlüğünde oluşturulan sistem, öğretmenlerle işbirliği içerisinde oluşturulan sınavlarla gerçekleştirilmektedir.

 

Uygulanan Sınavlar:

Temel Beceri Uygulamaları Sınavı(TBU):25 TED okulunda gerçekleştirilecek olan TBU, 5-9. Sınıf düzeylerini ve dört temel disiplini hedef alan bir ölçme aracı olacaktır. Uygulamanın temel amacı, öğrencilerin öğretim programı dahilinde kazanmaları gereken becerileri ne derece kazanıp kazanmadıklarını, temel disiplinlerdeki ve disiplinler arası alanlardaki yeterliliklerini belirlemektir. Öğretim programındaki ünite/konu ve kavramların amaç değil araç olarak kullanılmasına odaklanan sorulardan oluşan uygulamanın sonuçları, öğrencilerin durumlarını görmek amacıyla kullanılacaktır. Uygulama sonucunda öğrencilerin seçildiği, sıralandığı, okulların elde ettikleri ortalamalara göre birbiriyle kıyaslandığı rekabet ortamları söz konusu olmayacaktır. İzleme Sınavları: Öğretim süreci içerisinde, her öğrenme alanı, tema ya da ünite sonunda uygulanan sınavlardır. İzleme sınavları ile öğrencinin tespit edilen eksikleri tamamlanarak, yeni öğrenme alnına geçilir.

Erişi Sınavları: Öğrencilerin dönem sonunda genel durumlarını değerlendirmek amacıyla uygulanan sınavlardır.

Ölçme DeğerlendirmeDeneme Sınavları: Yukarıda belirtilen sınavların yanı sıra, TEOG ve Üniversite hazırlık çalışmaları kapsamında belirli bir periyotta deneme sınavları da uygulanmaktadır. Ortaokul 5.6.7. ve Lise 9.10. ve 11. her ay 1 deneme sınavı uygulanırken sınav grubu olan 8. Sınıf öğrencilerimize 1. Teog sınavı öncesi 6, 2. Teog sınavı öncesi 8 deneme sınavı uygulanmaktadır. 12. Sınıf öğrencilerimize ise okulun ilk haftası itibari ile hafta da bir YGS/LYS deneme sınavları uygulanır. Uygulanan deneme sınavları sonucunda öğrenme sürecine yönelik geliştirme ve tamamlama çalışmaları planlanır. Ayrıca sınav sonuçları elektronik posta yolu ile velilerimize ulaştırılır.


Performansa Dayalı Durum Belirleme:
Ülkemizde uygulanan yeni öğretim programlarının ana hedefi, öğrencilere tanımlanmış davranışlar öğretmek yerine, yaşamda karşılaşacakları problemlerle baş etmelerini sağlayacak temel düşünme ve yaşam becerilerini kazandırmaktır. İzlenen yeni yaklaşım, öğrencinin süreç içerisinde de değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.

 

Ölçme Değerlendirme

Öğrenme sürecinde, öğrencinin bilgiyi nasıl kazandığı, nasıl kullandığı, nasıl yapılandırdığına ilişkin durumlarını değerlendirmek klasik ölçme araçlarıyla mümkün olmamaktadır. Okulumuzda bu amaçla, uygulanan yeni ölçme yaklaşımlarıyla, öğrencinin süreci nasıl yaşadığını görmekte mümkün olmaktadır.

Uzmanlarımız ve öğretmenlerimizin işbirliği ile hazırladıkları, performans görevleri, dereceli puanlama anahtarları (rubrik), öz değerlendirme formları, tutum ölçekleri, akran değerlendirme formları ihtiyaca ve duruma göre öğrencilerimize uygulanmaktadır. Ölçme Değerlendirme

 

 

 
 
   
Sag ok Tam Egitim Bursu Başvurusu   Sag ok Sanal Tur   Sag okSürel in Sports
Sag ok Öğretmen Başvurusu   Sag ok Mobil Uygulamalar   Sag okWeb Mail
Sag ok Tanıtım Filmleri   Sag ok Veli Bilgilendirme Rehberi    
Sag ok İnsan Kaynakları   Sag ok K12Net Kullanma Klavuzu    
Sag ok Burs Sistemleri   Sag ok E-Okul    
         
Okulda Diyabet
TED Eskişehir Koleji © 2016 | Gizlilik Politikasi  
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ
Yukarı Sögütönü Mah. Sögüt ve UludereYolu No:564 Tepebaşı/Eskişehir Tel: (+90 222) 433 22 14 Faks: (+90 222) 433 20 02 tedeskisehir@tedeskisehir.k12.tr