LOGO
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ
Ölçme ve Değerlendirme
z
Ölçme Değerlendirme

Bilgi üretiminin kontrol altına alınamayacak bir hıza ulaştığı günümüzde, öğrencilerin öğrenmelerini ölçmek, değerlendirmek ve yeni öğrenmelerinin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlamak Ölçme Değerlendirme Biriminin en temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla hareket eden birim; okulumuzun sınav sistemini oluşturmakta, alternatif ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanarak öğrencilerin gelişimlerini takip etmektedir.
 

Ölçme değerlendirme birimi, öğrencilerin, uygulanan programlardaki durumlarını belirlemek için, kazanımlara yönelik ölçme araçlarının hazırlanması ve uygulama süreçlerinin planlanması görevlerini yürütmektedir. Bu amaçla, ölçme araçlarının öğretmenlerle birlikte geliştirilmesi, sonuçlarının analiz edilmesi, öğrencilerin kazanımlara ulaşma düzeylerinin, öğrenme eksiklerinin belirlenmesi, öğretmene ve veliye geri bildirim verilmesi süreçlerini koordine etmektedir.
Sınav Sistemi
Sınav Sistemi Birimin koordinatörlüğünde oluşturulan sistem, TED Genel merkez ve öğretmenlerle işbirliği içerisinde oluşturulan sınavlarla gerçekleştirilmektedir.

 

Uygulanan Sınavlar:

Temel Beceri Uygulamaları Sınavı(TBU):37 TED okulunda eş zamanlı gerçekleştirilen TBU Sınavı, 3-8. Sınıf düzeylerini ve dört temel disiplini hedef alan bir ölçme aracı olacaktır. Uygulamanın temel amacı, öğrencilerin öğretim programı dahilinde kazanmaları gereken becerileri ne derece kazanıp kazanmadıklarını, temel disiplinlerdeki ve disiplinler arası alanlardaki yeterliliklerini belirlemektir. Öğretim programındaki ünite/konu ve kavramların amaç değil araç olarak kullanılmasına odaklanan sorulardan oluşan uygulamanın sonuçları, öğrencilerin durumlarını görmek amacıyla kullanılacaktır. Uygulama sonucunda öğrencilerin seçildiği, sıralandığı, okulların elde ettikleri ortalamalara göre birbiriyle kıyaslandığı rekabet ortamları söz konusu olmayacaktır.

İzleme Sınavları: Öğretim süreci içerisinde, her öğrenme alanı, tema ya da ünite sonunda uygulanan sınavlardır. İzleme sınavları ile öğrencinin tespit edilen eksikleri tamamlanarak, yeni öğrenme alnına geçilir. 

 

Erişi Sınavları: Öğrencilerin dönem sonunda genel durumlarını değerlendirmek amacıyla uygulanan sınavlardır.

Ölçme DeğerlendirmeDeneme Sınavları: Yukarıda belirtilen sınavların yanı sıra Ortaöğretime geçiş ve Üniversite hazırlık çalışmaları kapsamında öğretim yılı başında oluşturulan takvim doğrultusunda deneme sınavları uygulanmaktadır. Ortaokul 5.6.7. ve Lise 9.10. ve 11. her ay 1 deneme sınavı uygulanırken sınav grubu olan 8. ve 12. Sınıf öğrencilerimize ayda en az iki ve daha fazla deneme sınavı uygulanmaktadır. Okul bünyesinde uygulanan ve değerlendirilen deneme sınavlarından ayrı olarak TED genel merkezi tarafından takvimi oluşturulan Türkiye geneli deneme sınavları uygulanır. Uygulanan deneme sınavları sonucunda öğrenme sürecine yönelik geliştirme ve tamamlama çalışmaları planlanır. Ayrıca sınav sonuçları k12 net sistemi içerisinde öğrenci ve velilerimizle paylaşılır.

 

 

 
 
   
Sag ok Tam Egitim Bursu Başvurusu   Sag okMobil Uygulamalar   Sag okSürel in Sports
Sag ok Öğretmen Başvurusu   Sag okVeli Bilgilendirme Rehberi   Sag okWeb Mail
Sag ok Tanıtım Filmleri   Sag okK12Net Kullanma Klavuzu    
Sag ok İnsan Kaynakları   Sag okE-Okul    
Sag ok Burs Sistemleri        
         
Okulda Diyabet
TED Eskişehir Koleji © 2016 | Gizlilik Politikasi  
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ
Yukarı Sögütönü Mah. Sögüt ve UludereYolu No:564 Tepebaşı/Eskişehir Tel: (+90 222) 433 22 14 Faks: (+90 222) 433 20 02 tedeskisehir@tedeskisehir.k12.tr