LOGO
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ
Sağlık Hizmetleri

TED Eskişehir Koleji sağlık ünitesi okulumuzun açılışı ile birlikte hizmete girmiş olup, ünitemizde bir doktor ve bir hemşire görev yapmaktadır.

Sağlık Ünitemizin Amacı

Okulumuzdaki öğrencilerimize ve çalışan personelimize sağlık hizmeti sunmak, okul ortamında meydana gelebilecek sağlık sorunlarını asgariye indirerek öğrencilerimizin ve çalışan personelimizin sağlık düzeyini yüksek tutmaktır.

Sağlık Ünitemizde Yapılanlar

 • Okulumuza başlayan tüm öğrencilerimizin geçmiş tüm sağlık bilgileri kişisel sağlık bilgi formunda toplanır.
 • Tüm öğrencilerimizin öğretim yılı içerisinde sağlık taramaları yapılarak velilerimiz bilgilendirilmektedir.
 • Esk. Sağ.Müd.lüğü ile koordineli olarak 1.sınıflara dt+polio+mmr aşıları 8.sınıflara difteri+tetanoz aşısı sağlık ünitemizde yapılmaktadır.
 • Tüm personelimize kişisel sağlık bilgi formları düzenlenerek periyodik muayeneleri yapılmaktadır.
 • Tüm personelimizin sağlık sorunlarının öncelikli olarak okulumuzda çözülmesi amaçlanmış, bu amaçla doktorumuza işyeri hekimi yetkisi alınarak personelimize poliklinik hizmetleri verilmekte ve reçeteleri düzenlenmektedir. Bu şekilde işgücü kaybı asgariye indirgenmektedir.
 • Okulumuzda rahatsızlanan öğrencilerimizin muayeneleri ünitemizde yapılmaktadır. Gerekli durumlarda gerekli branşlara yönlendirmeler yapılmakta ve velilere bilgi aktarımı sağlanmaktadır.
 • Okulumuzda meydana gelen tüm kazalara ilk müdaheleler  ünitemizce yapılmaktadır.
 • Toplu beslenme yapılan okulumuzda yemek listelerinin hazırlanmasında ünitemiz aktif rol üstlenmiştir.
 • Sportif faaliyette bulunacak tüm öğrencilerin lisansları için sağlık muayeneleri ünitemizde yapılarak sağlık raporları düzenlenmektedir.
 • Sağlık eğitimi olarak;ağız ve diş sağlığı,ilk yardım eğitimi,sağlıklı ve dengeli büyüme ve gelişme,madde bağımlılığı gibi konularda öğrenci ve çalışan personelimize eğitim programları planlanmaktadır.
 • Toplu beslenme yapılan okulumuzda hijyen, çevre sağlığına azami özen gösterilmektedir.
 • Gıda ile uğraşan personelin sağlık denetimleri ile su ve gıda analizleri ilgili yemek firmasınca düzenli olarak yaptırılmakta ve ünitemizce kontrol edilmektedir.
 • Okulumuz kantininin sağlık ve hijyen kontrolü periyodik olarak yapılmaktadır.
 • Düzenli olarak 5. 6. sınıflara rehberlik birimi ile ortaklaşa yıllık ergenlik eğitimi verilmektedir.

  Dr. Nesrin TOPÇU ÇİÇEK

NESRİN TOPÇU ÇİÇEK
NESRİN TOPÇU ÇİÇEK
DOKTOR
nesrin.cicek@tedeskisehir.k12.tr
GÜLŞAH BAYRAKTAR
GÜLŞAH BAYRAKTAR
HEMŞİRE
gulsah.bayraktar@tedeskisehir.k12.tr
    

 
 
   
Sag ok Tam Egitim Bursu Başvurusu   Sag ok Veli Bilgilendirme Rehberi   Sag okSürel in Sports
Sag ok Öğretmen Başvurusu   Sag ok K12Net Kullanma Klavuzu   Sag okWeb Mail
Sag ok Tanıtım Filmleri   Sag ok E-Okul    
Sag ok İnsan Kaynakları        
Sag ok Burs Sistemleri        
         
  K12.NET Eco-School BTEC Edinburgh's Okulda Diyabet  
           
 
TED Eskişehir Koleji © 2016 | Gizlilik Politikasi
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ
Yukarı Sögütönü Mah. Sögüt ve UludereYolu No:564 Tepebaşı/Eskişehir Tel: (+90 222) 433 22 14 Faks: (+90 222) 433 20 02 tedeskisehir@tedeskisehir.k12.tr