ATATÜRK KRONOLOJİSİ

*  19 Mayıs 1881 - Mustafa'nın Selanik'te doğuşu.
*  1893 - Mustafa'nın   Selanik   Askeri   Rüştiyesi'ne   yazılması ve öğretmeni   Mustafa Efendi'nin kendisine "Kemal" adını takması.
*  1895 - Mustafa   Kemal'in   Selanik   Askeri Rüştiyesi'ni   bitirerek   Manastır   Askeri İdadisine girmesi.
*  13 Mart 1899 - Mustafa Kemal'in Manastır Askeri İdadisi'ni bitirerek İstanbul'da Harp Okulu'na girişi.
*  10 Şubat 1902 - Mustafa Kemal'in   Harp Okulu'nu   teğmen   rütbesiyle bitirerek Harp Akademisi'ne geçmesi.
*  11 Ocak 1905 - Mustafa Kemal'in   Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi'nden mezun olması ve merkezi Şam'da bulunan Beşinci Ordu emrine verilmesi.
*  Ekim 1905 - Mustafa Kemal'in   bazı   arkadaşlarıyla birlikte   Şam'da gizli   "Vatan   ve Hürriyet Cemiyeti"ni kurması.
*  20 Haziran 1907 - Mustafa Kemal'in   Kolağalığına  ( Kıdemli Yüzbaşı )  yükseltilmesi
*  13 Ekim 1907 - Mustafa   Kemal'in   Selanik'te   III.   Ordu'ya   atanması.
*  15-16 Nisan 1909 - Mustafa Kemal'in 31 Mart (13 Nisan) ayaklanması üzerine Hareket Ordusu'nun kurmay başkanı olarak İstanbul'a hareket etmesi.
*  6 Eylül 1909 - Mustafa Kemal'in Selanik'te III. Ordu Piyade Subay Talimgâhı Komutanı olması. (Aynı yıl içinde Kolağası rütbesiyle 38. Piyade Alayı komutanı olmuştur.)
*  Mayıs 1910 - Mustafa Kemal'in   Mahmud Şevket   Paşa'nın   kurmay  başkanı   olarak Arnavutluk harekâtında bulunması.
*  Eylül 1910 - Fransa'da   yapılan manevralara Türk Ordusu temsilcisi olarak katılması.
*  13 Eylül 1911 - Mustafa   Kemal'in    İstanbul'a    Genelkurmay'a    nakledilmesi.
*  27 Kasım 1911 - Mustafa   Kemal'in   Trablusgarb'ta   Binbaşılığa    yükseltilmesi.
*  22 Aralık 1911 - Mustafa Kemal'in    İtalyan - Osmanlı   Trablus   Savaşı'nda    Tobruk Taarruzu'nu başarıyla idare etmesi.
*  25 Kasım 1912 - Mustafa Kemal'in Bahrısefid Boğazı ( Çanakkale ) Kuva-yı Mürettebesi Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne atanması.
*  27 Ekim 1913 - Mustafa   Kemal'in   Sofya   Ataşemiliteri    olması.
*  1 Mart 1914 - Mustafa   Kemal'in   Yarbaylığa    yükseltilmesi.
*  2 Şubat 1915 - Mustafa Kemal'in   Tekirdağ'da     19.   Tümeni   kurmaya   başlaması. (25 Şubat 1915'te tümen kuruluşunu tamamlayarak Maydos'a gelmiştir.)
*  25 Nisan 1915 - İtilaf   devletlerinin   Arıburnu'na asker çıkarmaları üzerine   Mustafa Kemal'in tümeniyle düşmanı önleyerek durdurması.
*  1 Haziran 1915 - Mustafa   Kemal'in   Albaylığa    yükseltilmesi.
*  8-9 Ağustos 1915 - Mustafa Kemal'in   Anafartalar   Grubu   Komutanlığı'na   atanması.
*  10 Ağustos 1915 - Mustafa   Kemal'in    bizzat   idare   ettiği    taarruzla     Anafartalar cephesinde düşmanı geri atması.
*  17 Ağustos 1915 - Mustafa   Kemal'in    Kireçtepe'de   zafer   kazanması.
*  21 Ağustos 1915 - Mustafa Kemal'in II. Anafartalar Savaşı'nı kazanması.
*  14 Ocak 1916 - Mustafa Kemal'in   Edirne'de   XVI.   Kolordu   Komutanlığı'na başlaması.
*  1 Nisan 1916 - Mustafa Kemal'in   Mirlivalığa   ( Tümgeneral )    yükselmesi.
*  7-8 Ağustos 1916 - Mustafa Kemal'in   Bitlis   ve   Muş'u   düşman elinden geri alması.
*  7 Mart 1917 - Mustafa Kemal'in   Diyarbakır'daki   II.   Ordu   Komutanlığı   vekilliğine atanması.
*  16 Mart 1917 - Mustafa Kemal'in   Diyarbakır'daki   II. Ordu Komutanlığı'na asil olarak atanması.
*  5 Temmuz 1917 - Mustafa Kemal'in   Halep'teki   VII.   Ordu Komutanlığı'na   atanması.
*  20 Eylül 1917 - Mustafa   Kemal'in    VII.   Ordu   Komutanı   sıfatıyla   memleketin   ve ordunun durumunu açıklayan tarihi raporunu göndermesi.
*  15 Ekim 1917 - Mustafa   Kemal'in   VII.   Ordu   Komutanlığı'ndan   ayrılarak İstanbul'a dönmesi.
*  15 Aralık 1917 - Mustafa   Kemal'in    Veliaht   Vahidettin   ile   Almanya'ya    gitmesi.
*  16 Aralık 1917 - Mustafa   Kemal'e   "Birinci Rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanı"   verilmesi.
*  4 Ocak 1918 - Almanya   gezisinden   dönmesi.
*  7 Ağustos 1918 - Mustafa Kemal'in Filistin'de bulunan VII. Ordu Komutanlığı'na ikinci defa tayin olunması.
*  26 Ekim 1918 - Mustafa Kemal'in komuta ettiği   VII. Ordu Birlikleri tarafından düşman taarruzunun Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde durdurulması.
*  31 Ekim 1918 - Mustafa   Kemal'in    Yıldırım   Orduları   Grubu   Komutanı    olması.
*  13 Kasım 1918 - Mustafa Kemal'in   Yıldırım   Orduları   Grubu   Komutanlığı'nın   lağvı üzerine İstanbul'a gelmesi.
*  30 Nisan 1919 - Mustafa   Kemal'in   9.   Ordu   Müfettişi   olması.
*  16 Mayıs 1919 - Mustafa Kemal'in   Samsun'a   gitmek   üzere   Bandırma   Vapuru  ile İstanbul'dan ayrılması.
*  19 Mayıs 1919 - Mustafa   Kemal'in   Samsun'a   çıkması.
*  21-22 Haziran 1919 - Mustafa   Kemal'in    Amasya'dan    yolladığı    genelgeyle,    milli kuvvetleri bir   gaye   ve   bir   teşkilat çevresinde toplamak amacıyla Sivas Kongresi'ni toplantıya çağırdı.
*  26 Haziran 1919 - Amasya'dan   Sivas'a   hareketi.
*  3 Temmuz 1919 - Mustafa   Kemal'in   Erzurum'a   ilk   gelişi.
*  8-9 Temmuz 1919 - Mustafa   Kemal'in   resmi görevinden   ve   askerlikten çekilmesi.
*  23 Temmuz 1919 - Erzurum   Kongresi'nin toplanması   ve   Mustafa Kemal'in Erzurum Kongresi'ne Başkan seçilmesi.
*  4 Eylül 1919 - Sivas   Kongresi'nin toplanması ve   Mustafa Kemal'in Sivas Kongresi'ne Başkan seçilmesi.
*  11 Eylül 1919 - Mustafa Kemal'in   Anadolu   ve  Rumeli   Müdafaa-i Hukuk   Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi Başkanlığı'na seçilmesi.
*  20-22 Ekim 1919 - Mustafa Kemal'in İstanbul'dan gelen Bahriye Nazırı Salih Paşa   ile Amasya'da görüşmesi.
*  7 Kasım 1919 - Mustafa   Kemal'in   İstanbul'da   toplanması   kararlaştırılan   Osmanlı Meclisi için Erzurum'dan milletvekili seçilmesi. ( TBMM'nin birinci dönemi için yapılan seçimde   ve   ondan   sonraki   seçimlerde   Ankara'dan   milletvekili   seçilmiştir. )
*  27 Aralık 1919 - Mustafa Kemal'in Heyeti Temsiliye ile birlikte Ankara'ya gelmesi.
*  16 Mart 1920 - İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından işgali üzerine Mustafa Kemal'in durumu bütün devletlere ve Millet Meclislerine protesto etmesi ve Ankara'da   yeni   bir Millet Meclisi toplama teşebbüsüne geçmesi.
*  23 Nisan 1920 - Mustafa Kemal'in Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açması.
*  24 Nisan 1920 - TBMM'nin   Mustafa   Kemal'i   başkanlığa   seçmesi.
*  11 Mayıs 1920 - Mustafa Kemal'in İstanbul Hükümetince ölüm cezasına çarptırılması.( Bu karar 24 Mayıs 1920'de Padişah tarafından onanmıştır. )
*  13 Eylül 1920 - Mustafa Kemal   tarafından hazırlanan   Halkçılık programının   Büyük Millet Meclisi'ne sunuluşu.
*  5 Aralık 1920 - Mustafa Kemal'in   İstanbul'dan gelen Osmanlı delegeleri İzzet ve Salih Paşa'larla   Bilecik   tren istasyonunda   görüşmesi.
*  10 Mayıs 1921 - Mustafa Kemal   tarafından   Büyük   Millet   Meclisi'nde   Anadolu   ve Rumeli   Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun   kurulması   ve   kendisinin Grup Başkanlığı'na seçilmesi.
*  13 Haziran 1921 - Mustafa Kemal'in   Fransız   temsilcisi   F.   Bouillon   ile   Ankara'da görüşmesi.
*  5 Ağustos 1921 - Büyük   Millet   Meclisi   tarafından   Mustafa Kemal'e Başkomutanlık görevinin verilmesi.
*  23 Ağustos 1921 - Mustafa   Kemal'in    22   gün    22   gece   süren    Sakarya   Meydan Muharebesi'ni idareye başlaması.
*  13 Eylül 1921 - Mustafa   Kemal'in   Sakarya   Zaferi'ni   kazanması.
*  19 Eylül 1921 - Mustafa   Kemal'e      Büyük   Millet   Meclisi    tarafından     müşirlik
( mareşallik )   rütbesinin   ve  
Gazi   ünvanının   verilmesi.
*  26 Ağustos 1922 - Gazi   Mustafa   Kemal'in   Kocatepe'den   Büyük   Taarruz'u idareye başlaması.
*  30 Ağustos 1922 - Gazi   Mustafa   Kemal'in   Dumlupınar'da   Başkomutanlık   Meydan Savaşı'nı kazanması.
*  10 Eylül 1922 - Gazi   Mustafa   Kemal'in   İzmir'e   girişi.
*  1 Kasım 1922 - Gazi   Mustafa   Kemal'in   teklifi   üzerine   Büyük   Millet   Meclisi'nin saltanatın kaldırılmasına karar vermesi.
*  14 Ocak 1923 - Mustafa   Kemal'in   annesi    Zübeyde   Hanım'ın    İzmir'de   ölümü.
*  29 Ocak 1923 - Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'de   Latife (Uşaklıgil) Hanım'la evlenmesi. ( 5 Ağustos 1925'te ayrılmışlardır.)
*  17 Şubat 1923 - Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'de ilk Türkiye İktisat Kongresi'ni açması.
*  13 Ağustos 1923 - Gazi   Mustafa   Kemal'in    ikinci    defa    Büyük    Millet    Meclisi Başkanlığı'na   seçilmesi.
*  11 Eylül 1923 - Gazi   Mustafa   Kemal'in   Halk   Partisi'ni   kurması.
*  29 Ekim 1923 - Cumhuriyetin İlanı   ve   Gazi Mustafa Kemal'in   ilk   Cumhurbaşkanı seçilmesi.
*  1 Mart 1924 - Gazi Mustafa Kemal'in   Büyük   Millet   Meclisi'ni   açışı   ve   Halifeliğin kaldırılması ile öğretimin birleştirilmesi gereğini konuşmasında belirtmesi.
*  23 Ağustos 1925 - Gazi   Mustafa Kemal'in   Kastamonu'da   ilk   defa   şapka   giymesi.
*  3 Ekim 1926 - İstanbul'da Sarayburnu'nda Mustafa Kemal'in   ilk heykelinin dikilmesi.
*  1 Temmuz 1927 - Gazi Mustafa Kemal'in   Cumhurbaşkanı sıfatıyla   ilk defa İstanbul'a gelmesi.
*  15-20 Ekim 1927 - Gazi Mustafa Kemal'in   CHP   İkinci   Kurultayı'nda   tarihi   büyük nutkunu söylemesi.
*  1 Kasım 1927 - Gazi Mustafa Kemal'in   ikinci defa   Cumhurbaşkanlığı'na   seçilmesi.
*  4 Kasım 1927 - Gazi   Mustafa   Kemal'in    Ankara   Etnografya   Müzesi    önünde   ve Yenişehir'de dikilen heykellerinin açılışı.
*  20 Mayıs 1928 - Afgan   Kralı   Amanullah   Han'ın   Gazi   Mustafa Kemal'i   Ankara'da ziyareti.
*  9-10 Ağustos 1928 - Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk   harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.
*  12 Nisan 1931 - Gazi Mustafa Kemal   tarafından   Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.
*  4 Mayıs 1931 - Mustafa   Kemal'in   üçüncü   defa    Cumhurbaşkanlığı'na    seçilmesi.
*  12 Haziran 1932 - Irak   Kralı   Emir   Faysal'ın   Ankara'da   Mustafa Kemal'i   ziyareti.
*  12 Temmuz 1932 - Gazi Mustafa Kemal   tarafından Türk Dil Kurumu'nun   kurulması.
*  4 Ekim 1933 - Yugoslavya   Kralı   Aleksandre'nin   Gazi   Mustafa Kemal'i   İstanbul'da ziyareti.
*  29 Ekim 1933 - Gazi Mustafa Kemal'in   Cumhuriyet'in   onuncu yıldönümü dolayısıyla tarihi nutkunu söylemesi.
*  16 Haziran 1934 - İran   Şehinşahı   Rıza Pehlevi'nin   Gazi Mustafa Kemal'i Ankara'da ziyareti.
*  24 Kasım 1934 - Büyük Millet Meclisi'nin   Mustafa Kemal'e   ATATÜRK soyadını veren kanunu kabul etmesi.
*  1 Mart 1935 - Atatürk'ün   dördüncü   defa   Cumhurbaşkanı   seçilmesi.
*  4 Eylül 1936 - İngiltere   Kralı   Edward   VIII.'nin    İstanbul'da    Atatürk'ü   ziyareti.
*  11 Haziran 1937 - Atatürk'ün,   çiftliklerini   Devlete   ve   bir kısım gayrimenkullerini Ankara   Belediyesi'ne   bağışlaması.
*  30 Mart 1938 - Atatürk'ün   hastalığı   hakkında    Cumhurbaşkanlığı   Genel Sekreterliğince   ilk   defa   resmi   tebliğ   yayınlanması.
*  19 Haziran 1938 - Romanya   Kralı   II. Karol’un    Atatürk'ü    İstanbul'da    ziyareti.
*  5 Eylül 1938 - Atatürk'ün    vasiyetnamesini    yazması.   ( Açılış   28   Kasım   1938 )
*  16 Ekim 1938 - Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi tebliğler yayımına başlanması.
*  10 Kasım 1938 - Büyük   Atatürk'ün   Ölümü
*  21 Kasım 1938 - Atatürk'ün cenazesinin Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabre törenle konulması.
*  10 Kasım 1953 - Atatürk'ün   naşının,    Etnografya    Müzesi'ndeki   geçici   kabrinden Anıtkabir'e   nakledilmesi.
*  1981 - UNESCO'nun   aldığı   bir   kararla   Atatürk'ün   doğumunun   100. yılının bütün dünyada   ATATÜRK   YILI   olarak   kutlanması.